Sponsoring

Sinds enkele jaren wordt het Regio Orkest financieel ondersteund door de Rabobank West-Brabant Noord, waardoor de Rabobank zich hoofdsponsor mag noemen van ons orkest. Als tegenprestatie verzorgt het ROWB een speciaal concert dat alleen toegankelijk is voor relaties van de Rabobank.

Ook voor andere ondernemers en bedrijven bestaat de mogelijkheid om zich als sponsor aan het Regio Orkest te verbinden. Voor sponsoring op langere termijn kan dit in de vorm van hoofdsponsor, topsponsor of subsponsor. Daarnaast kan gekozen worden voor projectsponsoring, zoals sponsoring van concerten, CD-opnamen, aanschaf van instrumenten, etc.

Voor iedere vorm van sponsoring geldt overigens, dat de invulling van de tegenprestatie door het Regio Orkest maatwerk is, wat in overleg met de sponsor wordt bepaald.

Voor details of meer informatie neem vooral contact op met de Sponsorcommissie.

Mocht u het Regio Orkest financieel willen steunen dan kan dit ook als Vriend van het ROWB of als donateur !